Privacyverklaring

Wij en jouw privacy

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en doen er alles aan deze optimaal te borgen en te beschermen. In deze privacyverklaring vertellen we welke persoonsgegevens we verwerken, op welke manier we dit doen en met welk doel.

Het kan zijn dat Idenova BV persoonsgegevens van en over jou verwerkt. Bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website.

Idenova BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer(s)
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres
  • Gegevens met betrekking tot de aan jouw geleverde diensten en goederen en de financiële afwikkeling daarvan

Waarom Idenova BV gegevens nodig heeft

Idenova BV verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen wanneer je ons daar om vraagt. Telefonisch of schriftelijk per e-mail of per post. Daarnaast kan het zijn dat we persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het uitbrengen van een voorstel aan jou als (potentiële) klant.
 • De uitvoering van een overeengekomen opdracht met alle daarbij behorende werkzaamheden.
 • Communicatie over een voorstel en/of een opdracht.
 • Facturatie en administratief beheer, waaronder bijvoorbeeld het doen van een creditcheck, debiteurencontrole, crediteurencontrole en accountantscontrole.
 • Het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Idenova BV onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of -programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Idenova BV betrokken zijn.

Minderjarigen

Idenova BV heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen via info@idenova.nl. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Idenova BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Delen met derden

Idenova BV verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die jouw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst van Idenova BV zijn als van de verwerkende partij.

Google Analytics

Idenova BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van Idenova BV bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Idenova BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Idenova BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om je persoonlijk te volgen of om je te identificeren. Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden.

 • Functionele cookies
  Idenova BV maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat jij als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.
 • Analytische cookies
  Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden we via Google Analytics bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het onlinegedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren c.q. te optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakel je cookies uit?

Je maakt zelf de keuze om cookies in je browser of op je computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer je cookies uitschakelt, kun je niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@idenova.nl. Idenova BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Idenova BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door Idenova BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Idenova BV via info@idenova.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2022

Idenova BV behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je daarom aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

Contactgegevens

Idenova BV
Lorentzstraat 11
7102 JH Winterswijk
Tel. 31 (0) 543-466811
info@idenova.nl
www.idenova.nl

KVK: Arnhem 09124965
BTW: NL810360123B01

We gebruiken cookies om uw ervaring met deze site te verbeteren.